Muutostahdon herättäjä

 
 

Kaikki me näemme työelämän muutospaineet ja ymmärrämme muutostarpeen - kunhan se vain ei koske itseämme...


Oivallustehdas on kehitetty organisaation kokonaisymmärryksen syventämiseen ja  muutoshalun herättämiseen. Se on  väline, jolla koko organisaatio saadaan mukaan muutoksen tekemiseen.


Miten Oivallustehdas toimii?


Oivallustehdas ei ole tietokonepeli vaan oivaltaminen ja oppiminen perustuu omakohtaiseen, usein hauskaankin kokemukseen työskentelystä kahden erilailla toimivan organisaation jäsenenä. Syntyneet kokemukset voidaan pelkistää viiteen kohtaan:


1. Herätys: Asiat voi tehdä todella erilailla.

2. Oivallus: Jotain on nyt pakko tehdä kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

3  Ymmärrys: Tehokkuus ei tarkoitakaan lisää työtä vaan vähemmän työtä - tehokkuutta ei revitäkään selkänahasta vaan uudesta tekniikasta ja uudesta osaamisesta sekä niiden mahdollistamista täysin uusista organisoitumis- ja johtamismalleista.

4. Kokonaisnäkemys: Organisaatio on kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Erityisesti havainnollistuvat tuloslaskelman, taseen ja operatiivisen toiminnan riippuvuussuhteet sekä ihmisen luontaisen käyttäytymisen merkitys.

5.Yhteinen kieli: On hyvin tyypillistä, että samankin organisaation ihmiset eri osastoille ymmärtävät samat             sanat           eri tavalla perustuen heidän aikaisempaan kokemukseen.        Oivallustehdas auttaa rakentamaan kaikille yhteisen,         samalla tavalla ymmärretyn kielen.Oivallustehtaan selkeässä maailmassa saadaan nopeasti luoduksi kokonaisnäkemys inhimillisen käyttäytymisen, operatiivisen toiminnan ja taloudellisen tuloksen riippuvuussuhteista – peliaika yhteenvetoineen on lyhimmillään vain 4 tuntia.


Hyvin monet ja hyvin erilaiset organisaatiot ovat Oivallustehtaan vakio käyttäjiä. Viime aikoina sitä on käytetty laajasti mm ’lean’ käsitysten selventämiseen.